+++ www.smmpho.org +++

เกี่ยวกับเรา

นายประกอบ ศรศิริ

สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

นายสันติ ศรัทธาพันธ์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ข้อมูลทั่วไป

Link ภายใน

ระบบรายงาน

เครือข่ายบริการ

Google
ค้นหาจากเว็บภายนอก ค้นหาใน smmpho.org

Welcome to Srimuangmai..

วัฒนธรรมองค์กร :  รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาตนเอง จิตบริการ ทำงานเป็นทีม    คำขวัญอำเภอศรีเมืองใหม่ :  ศรีเมืองใหม่ แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ
KPI.
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
       ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจพื้นที่(X-ray) โดย อสม.เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 27 พ.ย.2555 รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการเฝ้าระวังโรคคอตีบ ที่กลุ่มงานควบคุมโรค แล   
       ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำเดือนงานควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค เริ่มใช้เดือนพฤศจิกายน 2555 นะครับ ปล.ห้ามปรับแต่งแบบฟอร์มนะครับ ขอบคุณครับ   
       ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก และแผ่นพับความรู้โรคมือ เท้า ปาก ได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค   
       ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ตามมาตรการจังหวัดดังนี้   
       แบบฟอรม์รง.เดือนผลการดำเนินงานตรวจมะเร็งเต้านมใหม่ ส่งวันท่ี 10 ของเดือน ดาว์โหลดฝ่ายทันตสาธารณสุข   
       รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการบันทึกบัญชี   
       ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งดาว์โหลดแนวทางการดำเนินงานตรวจมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวีธีอัลตร้าซาวด์ ปี2555 โดยให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่ส่งให้โดยใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อ   
       ด่วนที่สุด.....ขอให้ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายชื่อครอบครัวต้นแบบ โครงการส่งเสริมระเบียบชีวิต ระเบียบชุมชน คนอุบลสร้างสุข ด่วนภายในวันนี้นะค่ะ สามารถดาน์วโหลดเเบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายการเเพทย์   
       ให้ทุกรพ.สต. ดาวน์โหลดแบบฟร์อมแบบเก็บข้อมูลรายได้บุคคลธรรมดา   
       Upload program cxs2010 Build2.0 (โปรแกรม PAP)   
       แจ้งตัวเว็ปไซด์ส่งไฟล์มะเร็งปากมดลูกปี 2555 ดาว์โหลดท่ีฝ่่ายทันตสุขภาพ   
       ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงาน 506 ช่องทาง ส่ง รง.506 ยกเลิกส่งในฝ่ายควบคุมโรค   
       ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควบคุม/กำกับการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกบ่ายวันศุกร์ในทุกหมู่บ้าน และรายงานผลการดำเนินให้สาธารณสุขอำเภอทราบ ภายในวันที่ 25 ของ